Kalibrasyon (Eichung)

Das Mess- und Eichgesetz (MessEG)

Ölçme ve doğrulama yasası 25.07.2013 tarihinde kabul edilip 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yasa kendisi ile birlikte bazı temel yenilikler getirmektedir, bina ve daire sahipleri bu yasayla birlikte gelen değişğiklikleri dikkate almaları gerekmektedir!1.1 Ölçme ve doğrulama yasası §32. uyarınca doğrulanmış ve uygunluğu tespit edilmş sayaçların ilgili makamlara bildirim zorunluğu.

01.01.2015 tarihinden sonra takılan veya yenilenen tüm sayaçlar eyalet mahkemelerince çıkarılan yasalar gereğince belirlenen ilgili makamlara takıldıkları veya yenilendikleri tarihten itibarenen en geç 6 hafta içinde bildirilmek, rapor edilmek zorundadır. İlgili kurumlar, eyalete bağlı sayaç ölçüm kalibre ve testleri ile görevlendirilmiş kurumlardır.

Kalorifer petekleri üzerine monte edilen 'Payölçer' diye de adlandırılan sayaçlar bu kanuna tabi değildir.Bildirim zorunluluğu ev veya daire sahiplerine aittir.

Bildirimler online olarak ta aşağıdaki adresden yapılabilir.

Link : Verwenderanzeige gemäß §32 MessEG

Daha fazla bilgi için :Eichamt


| Başa dön |


Hangi bilgiler rapor edilmelidir ?

1. Cihaz türü : örneğin, su sayacı, ısı sayacı, elektrik sayacı, gaz sayacı, vb.
2. Üretici firma: örneğin, Kundo, Almess vb.
3. Sayaç tip tanımı: örneğin Ultramess C
4. Sayaç üretim ve kalibre yılı (Eichjahr): örneğin 2015
5. Sayacı kullananın adresi : Genel olarak, bina sahibinin adresi


| Başa dön |


| Başa dön |


1.2 Ölçme ve doğrulama yasası §33 uyarınca kalibrasyon süresi dolan ölçü cihazları artık kullanılamaz. Bu cihazlar kalibrasyon süreleri dolar dolmaz değiştirilmelidirler. Kalibrasyon süreleri dolmuş sayaçların okunan değerleri hiç bir şekilde ne ısı ne de yan gider masrafları hesaplamalarında kullanılamaz.

1.3 Ölçme ve doğrulama yasası §37 uyarınca kalibre edilmemiş sayaçlar da kullanılmayacaktır. Yasal olarak öngörülen kalibrasyon süresi sona eren veya bir nedenle kalibrasyon etiketi hasar görmüş olan sayaçlar da kullanılamayacaktır.


| Başa dön |


Sonuç

kalibrasyon süresi geçmiş olan sayaçlar bu kanun değişikliği ile birlikte, kusursuz işleyişi bilir kişilerce kanıtlanmış olsa dahi artık kullanılamayacak. Geçmişte buna göz yumuluyordu.

Bu yasa ile birlikte çok net koşullar ortaya konmaktadır. Bu yüzden ev ve daire sahipleri kullandıkları sayaçların kalibre olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Bu kalibrasyon süresi dolmuş veya kalibre edilmemiş cihazların 01.01.2015 den itibaren hesaplamalarda kullanılmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Aksi takdirde ev veya daire sahiplerinin 50.000 Avro'ya kadar para cezası ile yargılanma tehlikesi bulunmaktadır.


| Başa dön |


Kalibrasyon tarihini gösteren bazı etiketlerDaha detaylı bilgi için tıkla: Semboller ve anlamları

| Başa dön |